วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เกม FlappyBird App inventor

  1.)ชื่อโครงงาน
เกม Flappy Bird ด้วย MIT App Inventor 2

  2.)วัตถุประสงค์
     1.เพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรม MIT App Inventor 
     2.เพื่อศึกษาการสร้างเกมให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ
     3.สามารถประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้

  3.)เนื้อหาสาระ
            การสร้างเกม Flappy Bird ด้วย MIT App Inventor 2ได้พัฒนามาจากเกม Flappy Bird ในเว็บเล่นเกมทั่วไปเพื่อนำมาศึกษาและจัดทำขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างในการเรียนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์พกพา รหัสวิชา 3128-2004
            ซึ่งจะทำให้มีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม MIT App Inventor 2  ในด้านการเรียนรู้โปรแกรม MIT App Inventor 2ในการเขียนบล็อกของ MIT App Inventor 2 การตกแต่งหน้าเกม รวมถึงการลิงค์หน้าเกมต่างๆ
            ดิฉันได้จัดทำเกมขึ้นมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องต่อไปทำผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้

ตัวอย่าง เกม Flappy Bird
ลิงค์ตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=pmUSnYLzruw

ตัวอย่างเกมของเกม Flappy Bird ด้วย MIT App Inventor 2

4.)ขั้นตอนที่สร้างโปรแกรม
1.new  progect ขึ้นมาใหม่

2.จากนั้นให้ Add Screen ขึ้นมา แล้วสร้าง Screen ทำแบบนี้จนครบหน้าที่เราต้องการ

3.เครื่องมือที่ใช้ในการทำหน้าเกมมีดังต่อไปนี้ canvas , Imagesprite , horizontalalignment , label , clock ,  notifier , tiny db

4.หน้า Screen1 เป็นหน้ายินต้อนรับเข้าสู่เกมของเรา 

5.การนำรูปใส่โดยการคลิกที่ BackgroundImage   

6.การเข้าไปเพื่อจะเขียนโค้ดปุ่มของแต่ละปุ่มเข้าดั้งนี้

โค้ดปุ่มทั้ง 3ปุ่ม

7.หน้า Screen2 เป็นหน้าเล่นเกมของเรา 

โค้ด Screen2 8.หน้า Screen3 เป็นหน้าวิธีการเล่นของดิฉัน

    โค้ดกลับหน้าแรก

9.หน้า Screen4 เป็นหน้าเกี่ยวกับผู้จัดทำ 

    โค้ดกลับหน้าแรก

5.)โปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์
วิธีการเล่น
1.เข้าสู่หน้าแรกของเกม หน้า Screen1 แล้วกดปุ่มเข้าสู่เกม เพื่อเล่นเกม

2.เมื่อกดปุ่มเข้าสู่เกมแล้วจะพบกับหน้าเข้าเล่นเกม

3.เมื่อกดปุ่มช่วยเหลือจะเข้าสู่ดังนี้
4.เมื่อกดเกี่ยวกับจะเข้าสู่ดังนี้
5.เมื่อกดเริ่มเล่นเกมจะเจอหน้านี้

ผู้เล่นจะต้องกดหน้าจอเพื่อกระพือปีกนกให้สูงและทรงตัวบนอากาศอีกทั้งต้องหลบหลีกสิ่งกีดขวางประคับประคองให้รอดฝั่ง


 เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อโดนกระทบท่อสีเขียวและร่วงลงสู่พื้นเนื่องจากกดหน้าจอเป็นเวลานานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น